αναλώνομαι


αναλώνομαι
αναλώνομαι, αναλώθηκα, αναλωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.